Hộp xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (Nước bọt) -Kiểu dáng thông thường